De scheiding bewust doorleven

Ga je scheiden of ben je gescheiden? Ben je je ervan bewust wat dit teweeg brengt in je kind?

Wat laat jouw kind zien? Trekt je kind zich terug? Stapt het in een zorgende rol? Sluit het zich af voor of verliest het zich in emoties? Heb je het idee dat het in conflict komt met zichzelf? Of lijkt er niets aan de hand te zijn?

Scheiden is een emotioneel en intens proces. Niet alleen voor jou, maar ook voor je kind. De basis die er was is niet meer. De stabiliteit, veiligheid en het vertrouwen raken beschadigd, ook al is dat niet altijd zichtbaar.

Kind centraal bij Scheiding (www.kindcentraalbijscheiding.nl) is een initiatief van SpiegelKracht. Door middel van individuele begeleidingssessies help ik kinderen om de basis opnieuw vorm te geven waarbij vertrouwen, veiligheid en eigen kracht centraal staan.

Gun jouw kind deze zinvolle en waardevolle weg om vanuit bewustzijn en gevoel het proces van scheiding te doorleven in plaats van overleven.

“Een veilige basis is dé voedingsbodem voor elk kind”