Kinderen leren waarmee ze leven

Als kinderen leven in angst, zullen ze leren wantrouwend te zijn, leven ze in een gevoel van veiligheid, dan leren ze zichzelf en anderen te vertrouwen, leven ze in schaamte dan leren ze zich schuldig te voelen. Dat wat kinderen ervaren in hun omgeving is dus hetgeen ze gaan vormen en gaan laten zien naar buiten toe.
Een kind is daarmee dus altijd een spiegel voor de ouders. In dat opzicht is het ook belangrijk om bij het werken met kinderen verder te kijken dan alleen het kind.

Kinderen maken op hun eigen manier, door middel van gedrag, houding en interactie zichtbaar en voelbaar wat er speelt en wat ze nodig hebben. Het kind zoekt in tijden van chaos, pijn, onrust en onbalans een weg om te overleven. Overlevingsstrategieën treden in werking en het kind sluit zich (deels) af. Het kind raakt een deel van de verbinding met zichzelf kwijt en met zijn gevoel.

Wat dan nodig is voor kinderen is het contact aangaan, vanuit veiligheid, vertrouwen en verbinding.

Kinderen die in mijn praktijk komen help ik graag in contact te zijn met zichzelf, met hun intrinsieke wereld. Ze leren dat ieder gevoel er mag zijn, dat gevoel ruimte nodig heeft, ècht gevoeld mag worden en dat het kind hier uiting aan mag geven in de vorm van emotie. Samen ontdekken we wat er onder schuil gaat, welke behoefte er aanwezig is en wat er nodig is voor het kind om zich fijner te voelen en dichter bij zichzelf te komen.

“Als kinderen ervaren dat alle gevoelens oké zijn en er ruimte is om hierin te leren en te delen, geven we ze een essentieel fundament mee voor de rest van hun leven”